Käyttöehdot

Suostumus

TYÖNANTAJA JA AVUSTAJA:

Suostun asiakasrekisterin ylläpitoon:

Minulla on oikeus tarkastaa minua koskevat asiakasrekisteritiedot ja se, kuka on toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä. Minulla on oikeus korjata itseäni koskeva henkilörekisteriin talletettu virheellinen tieto. EU:n yleinen tietosuoja-asetus GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679.

Minulla on oikeus saada tietoa itseäni koskevasta asiakirjasta. Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999).

Kaikki tiedot käsitellään täysin luottamuksellisesti.

 

Käyttäjäsopimus

 1. Yleistä
  1. Tämä käyttäjäsopimus sisältää EKHVAn Avustajainfo -verkkopalvelun (jäljempänä "Palvelu") käyttöä koskevat ehdot.
   EKHVAn Avustajainfo on henkilökohtaisen avun välityspalvelu. Rekisteröityessään Palveluun tai käyttäessään Palvelua Käyttäjä hyväksyy ehdot ja sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja.
  2. Palvelun tarjoajan yhteystiedot: Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (EKHVA), Valto Käkelän katu 3, 53130 Lappeenranta. Y-tunnus 0725937-3.
  3. Palvelun sisällön kaikki oikeudet kuuluvat Palvelun tarjoajalle.
 2. Muutokset
  1. Palvelun tarjoajalla on oikeus milloin tahansa tehdä muutoksia Palveluun.
  2. Palvelun tarjoajalla on oikeus muuttaa yksipuolisesti tämän käyttäjäsopimuksen ehtoja ilmoittamalla asiasta sähköpostilla tai kirjallisesti Käyttäjälle.
  Käyttäjä hyväksyy muutokset palvelua käyttäessään.

   

 3. Verkkotunnusten luominen
  1. Käyttäjä saa verkkotunnukset hyväksymällä tämän käyttäjäsopimuksen. Näin käyttäjä rekisteröityy EKHVAn Avustajainfo -verkkopalvelun käyttäjäksi.
  2. Tunnukset voi luoda oikeustoimikelpoinen henkilö.
  3. Tunnuksia ei saa luovuttaa eteenpäin.
  4. Palvelun tarjoaja voi halutessaan evätä tunnukset.
 4. Henkilötiedot ja niiden käyttö
  1. Käyttäjä laittaa tietonsa EKHVAn Avustajainfoon vapaaehtoisesti
  2. Käyttäjän antamat henkilötiedot kerätään ja tallennetaan Palvelun tarjoajan asiakasrekisteriin. Pakollisia tietoja ovat etunimi, sukunimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, käyttäjätunnus ja salasana sekä henkilökohtaiseen apuun tai avustamiseen liittyvät tiedot.
  3. Palvelun tarjoaja ei luovuta tietoja ulkopuolisille.
  4. Palvelun tarjoaja varaa itselleen oikeuden luovuttaa Käyttäjää koskevia tietoja viranomaisten käyttöön pyydettäessä, mikäli Käyttäjä on toiminut lain ja hyvän tavan vastaisesti.
  5. Käyttäjän tietoja käytetään Palvelun toiminnoissa.
  6. Käyttäjällä on Palvelun kautta oikeus tarkistaa itseään koskevat henkilötiedot, muuttaa niitä tai poistaa tiedot rekisteristä kokonaan.
  7. Palvelun tarjoaja ei tarkista käyttäjien henkilötietoja eikä mahdollista rikosrekisteriä.
 5. Käyttäjän vastuut ja velvollisuudet
  1. Palvelu on tarkoitettu henkilökohtaisen avun käyttäjien ja sitä tarjoavien tahojen yhteen saattamiseen sekä työpaikka- ja työnhakuilmoitusten julkaisemiseen.
  2. Käyttäjä vastaa kaikesta käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tapahtuvasta käytöstä, tietojen oikeellisuudesta, ajantasaisuudesta ja siitä, että käyttö noudattaa tämän sopimuksen ehtoja. Käyttäjä on vastuussa salasanan salassapidosta.
  3. Käyttäjä sitoutuu käyttämään Palvelua vain lain ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin. Käyttäjä sitoutuu olemaan lähettämättä tai välittämättä Palvelussa materiaalia, joka on lain ja hyvän tavan vastaista, yllyttää tällaiseen toimintaan tai edistää sitä.
  4. Käyttäjä vastaa kaikista hänelle Palvelun käytön edellyttämän laitteiston, ohjelmiston ja tietoliikenneyhteyksien hankinnasta, ylläpidosta ja niiden tietoturvallisuudesta sekä muista Palvelun käytöstä aiheutuvista kustannuksista.
  5. Käyttäjä vastaa täysmääräisesti tämän sopimuksen, lain tai hyvän tavan vastaisesta Palvelun käytöstä aiheuttamastaan vahingosta Palvelun tarjoajalle, muille Käyttäjille ja kolmansille osapuolille.
 6. Riitojen ratkaisu
  1. Tätä sopimusta koskevat riitaisuudet ratkaistaan Etelä-Karjalan
   käräjäoikeudessa.

 

Palvelun käyttö

 

Avustajaksi haluava henkilö laatii itse käyttäjäprofiilinsa etukäteen avustajainfon sivuille ja antaa palvelun käyttöön tarvittavat oleelliset tiedot EKHVA-lle. EKHVAn Avustajainfon käyttö edellyttää henkilökohtaista tapaamista EKHVAn vammaispalvelujen henkilökohtaisen avun palveluohjaajan kanssa. Luotu profiili julkaistaan vasta tapaamisen jälkeen. Avustajan profiilissa selvitetään henkilökohtaisen avustajan valmiuksia ja tuen tarpeita työllistyä avustajaksi. 

 

Kirjautuessaan ensimmäisen kerran avustajainfon sivuille käyttäjä antaa saamansa käyttäjätunnuksen ja salasanan. Käyttöön opastusta EKHVAn Avustajainfo -verkkosovellukseen hän saa EKHVAn henkilökohtaisen avun palveluohjaajalta. Rekisteröityessään EKHVAn Avustajainfoon avustajaksi haluava henkilö hyväksyy käyttöehdot asiakasrekisterin ylläpidosta ja arkistoinnista. 

 

Alle 18-vuotiaan tai muuten vajaavaltaisen tiedot annetaan huoltajan tai edunvalvojan luvalla. 

 

EKHVAn Avustajainfon käyttö on maksutonta.